top of page

DZEJNIEKI

POETS

kadir aydemir 1 kopya.jpeg

Andrē Nafiss-Saheli
Itālija/Irāna

Andrē Nafiss-Saheli ir divu dzejas krājumu autors. Viņa pirmais darbs „The Promised Land: Poems from Itinerant Life” izdots 2017. gadā, kam 2022. gadā sekoja krājums „High Desert”. Līdztekus viņš bijis 2020. gadā izdotās antoloģijas „The Heart of a Stranger: An Anthology of Exile Literature” redaktors, kā arī līdzautors izdevumiem „Mick Imlah: Selected Prose” (2015) un „The Palm Beach Effect: Reflections on Michael Hofmann” (2013).
Viņš ir tulkojis vairāk nekā divdesmit daiļliteratūras, dzejas un zinātniskās literatūras darbus, tostarp Onorē Balzaka, Emīla Zolā, Abdellatifa Laabi, Ribkas Sibhatu un citu autoru darbus.
Autors regulāri publicējas izdevumos „Times Literary Supplement”, „The Bafflerand Poetry” un citos.
Andrē Nafiss-Sahilijs ir Kalifornijas universitātes Deivisā asociētais profesors.

André Naffis-Sahely
Italy/ Iran

André Naffis-Sahely is the author of two collections of poetry, The Promised Land: Poems from Itinerant Life (Penguin UK, 2017) and High Desert (Bloodaxe Books, 2022), as well as the editor of The Heart of a Stranger: An Anthology of Exile Literature (Pushkin Press, 2020).
He also co-edited Mick Imlah: Selected Prose (Peter Lang, 2015) and The Palm Beach Effect: Reflections on Michael Hofmann(CB Editions, 2013).
He has translated over twenty titles of fiction, poetry and nonfiction, including works by Honoré de Balzac, Émile Zola, Abdellatif Laâbi, Ribka Sibhatu and Tahar Ben Jelloun. His writing appears regularly in the pages of the Times Literary Supplement, The Bafflerand Poetry (Chicago), among others.
He is an Assistant Professor at the University of California, Davis.

kadir aydemir 1 kopya.jpeg

Austa Fanija Sīgurdardotira
Islande

Austa Fanija Sīgurdardotira ir dzejniece, māksliniece un mūziķe no Reikjavīkas. Viņa pamatoti tiek uzskatīta par vienu no inovatīvākajām Islandes dzejas perfomanču autorēm, turklāt viņas darbi ieguvuši arī plašu starptautisku skanējumu.
2019. gadā izdots pirmais dzejas izdevums „Eilífðarnón”. 2017. gadā dzejniece saņēma prestižo „Ljóðstafur Jóns úr Vör” dzejas balvu par vienu nepublicētu dzejoli.
Autores multidisciplinārā dzejas pasniegšanas maniere apvieno tekstu, mūziku, performances žanru, vizuālo mākslu un kino.
2021. gadā Austa bija Bernarda Heidsika Literārās balvas nominante Pompidū centrā Parīzē.
Interneta izdevums „The Line of Best Fit” viņu raksturojis kā vienu no ražīgākajām mūsdienu islandiešu māksliniecēm.

Ásta Fanney Sigurðardóttir
Iceland

Ásta Fanney Sigurðardóttir is a poet, visual artist and musician based in Reykjavík. She is widely considered one of the country's most innovative poetry performers and has read her work worldwide.
Her first collection of poetry, Eilífðarnón (Forevernoon), was published in Iceland in 2019. In 2017 she was the recipient of the prestigious annual Ljóðstafur Jóns úr Vör poetry prize for a single unpublished poem.
For her multidisciplinary poetry practice – which spans text, music, performance, visual art and film – Ásta was nominated for the Bernard Heidsieck Literary Prize by the Centre Pompidou in Paris in 2021.
She has been described by The Line of Best Fit as ‘one of Iceland's most prolific artists'.

kadir aydemir 1 kopya.jpeg

Guntars Godiņš
Latvija

Guntars Godiņš - dzejnieks, atdzejotājs un tulkotājs. Dzejā ienācis 70. gadu otrajā pusē, pieder pie dzejnieku paaudzes, kas skarbi un ironiski attiecās pret padomju dubultmorāli, veidojot jaunu skatījumu uz dzīves vērtību sistēmu atšķirībā no iepriekšējo paaudžu latviešu dzejniekiem.
Piecu dzejoļu krājumu autors, kura dzejā sākotnēji lirisko, nedaudz vēlāk – ironisko, dusmīgo balsi, arī poētiskos eksperimentus grafiskajā dzejā nomaina poētisks vērojums, uzmanības koncentrēšana uz mirkli, sīkajām lietām un klusumu.
Tulkojis un atdzejojis vairāk kā 50 darbu, reizē būdams kultūras vēstnieks, kas padziļina literāros sakarus starp latviešu, igauņu, somu un zviedru literatūru. Strādājis diplomātiskajā dienestā, veicot kultūras atašeja pienākumus Igaunijas Republikā.

Guntars Godiņš
Latvia

Guntars Godiņš - poet, storyteller and translator. One of the strongest voice in poetry of the 1970s, he belongs to the generation of poets who dealt harshly and ironically with the Soviet double standards, creating a new perspective on the value system of life, unlike Latvian poets of previous generations.
The author of five collections of poems, in whose poetry initially the lyrical, a little later - ironic, angry voice, poetic experiments in graphic poetry are replaced by poetic observation, focusing attention on the moment, small things and silence.
He has translated more then 50 works, while being a cultural ambassador who deepens the literary connections between Latvian, Estonian, Finnish and Swedish literature. Worked in the diplomatic service, performing the duties of a cultural attaché in the Republic of Estonia.

kadir aydemir 1 kopya.jpeg

Jelena Glazova
Latvija

Jelena Glazova ir dzejniece un māksliniece, kura savos projektos apvieno attēlu, eksperimentālo skaņu, instalāciju un poētisko tekstu.
Eksperimentālās mūzikas darbības sfēra - drone/noise ar pārstrādāta vokāla pielietojumu.
Piedalījusies starptautiskos festivālos un projektos Latvijā, Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Austrijā, Vācijā, Nīderlandē, Turcijā utt. Kā vieskomponiste darbojusies zviedru elektroakustiskās izpētes centrā „EMS” Stokholmā, kā arī „WORM” eksperimentālās mākslas centra mūzikas studijā Roterdamā.
2013. gadā izdots pirmais Glazovas dzejoļu krājums „Transfēri” (biedrība „Orbīta”) tika nominēts Latvijas Literatūras gada balvai, otrais krājums „Plasma” tika izdots angļu un igauņu valodā 2014. gadā Igaunijā (izdevniecība „Paranoia”). Trešais krājums „Алчность/ Alkatība” 2019. gadā un ceturtais krājums „Naivums” 2022. gadā izdots Valtera Dakšas izdevniecībā.
Kopš 2010. gada Glazova ir sniegusi 200 performances 16 valstīs.

Jelena Glazova
Latvia

Jelena Glazova is a poet and artist who combines image, experimental sound, installation and poetic text in her projects.
The field of experimental music is drone/noise with the use of recycled vocals.
Has participated in international festivals and projects in Latvia, Russia, Estonia, Lithuania, Sweden, Austria, Germany, the Netherlands, Turkey, etc. She has worked as a guest composer at the Swedish electroacoustic research center "EMS" in Stockholm, as well as at the music studio of the experimental art center "WORM" in Rotterdam.
Glazov's first collection of poems "Transfēri" (2013 association "Orbīta") was nominated for the The Annual Latvian Literature Award, the second collection "Plasma" was published in English and Estonian in 2014. in May in Estonia (publishing house "Paranoia"). The third collection “Алчность/ Alkatība” was published in 2019 by Walter Dakša publishing house. The fourth collection "Naiveness" was published in 2022.
Glazova has given 200 performances in 16 countries since 2010.

kadir aydemir 1 kopya.jpeg

Kārlis Vērdiņš
Latvija

Kārlis Vērdiņš ir sešu dzejoļu krājumu un četru bērnu grāmatu autors. Viņa dzejas grāmatas iznākušas angļu, franču, spāņu, poļu, čehu, krievu, lietuviešu un slovēņu valodā.
2014. gadā viņa dzejolis “Come to Me” iekļauts Londonas Southbank Centre ekspertu sastādītajā 50 labāko pasaules mīlas dzejoļu sarakstā.
Viņa bērnu grāmata “Tētis” iekļauta Starptautiskās Jaunatnes bibliotēkas (Minhenē) veidotajā labāko bērnu grāmatu sarakstā White Ravens 2017 un starptautiskās bērnu literatūras organizācijas IBBY veidotajā sarakstā IBBY Honour List 2018. Atdzejojis Volta Vitmena, T. S. Eliota, Emīlijas Dikinsones, V. B. Jeitsa, Konstantina Bībla, Georga Trākla, Čārlza Simiča dzeju.
2022. gadā ieguvis doktora grādu salīdzinošajā literatūrzinātnē Vašingtona Universitātē Sentluisā, ASV. Viņš ir Latvijas Mākslas Akadēmijas docents un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks.

Kārlis Vērdiņš
Latvia

Kārlis Vērdiņš is the author of six collections of poems and four children's books. His poetry books have been published in English, French, Spanish, Polish, Czech, Russian, Lithuanian and Slovenian.
In 2014, his poem "Come to Me" was included in the list of the 50 best love poems in the world compiled by the experts of London's Southbank Centre.
His children's book "Daddy" is included in the White Ravens 2017 list of the best children's books created by the International Youth Library (Munich) and the IBBY Honor List 2018 created by the international children's literature organization IBBY. Poetry by Georg Traklas, Charles Simich.
In 2022, he received a PhD in comparative literature from Washington University in St. Louis, USA. He is an assistant professor at the Latvian Academy of Arts and a leading researcher at the Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia.

Höfundarmynd MS (1).jpeg

Lubi Barre
ASV

Dzejniece, rakstniece un kuratore Lubi Barre dzimusi Parīzē, bērnību pavadījusi Somālijā un ASV. Viņas darbi iekļauti apgāda „Cannongate Books” izdotajā antoloģijā „My Old Man”, vācu valodā dzeja publicēta „Punctum Verlag” dzejas izlasē „Here and There”, kā arī antoloģijā „Kontinentaldrift- Das Schwarze Europa”, kas izdota „Wunderhorn Verlag” paspārnē.
Barre ir organizējusi un vadījusi vairākus lasījumus ciklus, piemēram, „Hafenlesung” un AHAB.
Pēc viņas iniciatīvas īstenoti vairāki dzejas lasījumi cikli, tostarp lasījumi pasākumā „FRAMED” un „Breaking the Canon” Hamburgas kultūrvietā „Kampnagel”. 2020. un 2021. gadā bijusi Hamburgas festivāla „Fluctoplasma” literārā kuratore.
Barre ir saņēmusi daudzkārtējas stipendijas rakstniecības jomā, darbojas kā radošās rakstniecības pasniedzēja dažādos literatūras semināros.

Lubi Barre
USA

Lubi Barre was born in Paris in 1982 and grew up in Somalia and the USA. She is a writer of poetry and short stories and a curator. She published in the anthology "My Old Man" at Cannongate Books, the German language collection "Here and There" at Punktum Verlag as well as in the anthology Kontinentaldrift- Das Schwarze Europa by Wunderhorn Verlag.
She co-organized and co-moderated several reading series such as Hafenlesung and AHAB. She founded Sprachlos Reading Series and co-organizes and curates FRAMED Reading series as well. She co-curated “Breaking the Canon” at Kampnagel in 2021 and was the literary curator for Fluctoplasma in 2020 and 2021.
She has received numerous grants for writing and curation and in addition teaches creative writing seminars.

maja ll foto.jpeg

Marija Anhelesa Peresa-Lopesa
Spānija

Marija Anhelesa Peresa-Lopesa dzimusi Spānijas pilsētā Valjadolidā. Viņa ir dzejniece un Latīņamerikas literatūras pasniedzēja Salamankas universitātē.
Autores darbi publicēti antoloģijās Venecuēlā, Meksikā, Ekvadorā, Kolumbijā, Peru, Argentīnā, ASV, Portugālē un Itālijā.
Dzejas krājums “Carnalidad del frío” izdots ASV un Brazīlijā, turklāt tas novērtēts 2023. gada Starptautiskajā Latīņamerikas grāmatu balvā.
Līdztekus dzejnieces devums novērtēts ar Spānijas Nacionālo kritikas balvu.

María Ángeles Pérez López
Spain

Poet and professor of Latin America Literature at the University of Salamanca. Anthologies of her poetry were published in Caracas, Mexico City, Quito, New York, Monterrey, Bogota, Lima and Buenos Aires. Also, bilingually anthologies of her poetry were published in Italy and Portugal.
His book Carnalidad del frío was published in bilingual editions in Brazil and the United States. The New York Poetry Press edition Carnality of Cold won Honorable Mention in the International Latino Book Awards 2023. Incendio mineral (Vaso Roto, 2021) won Premio Nacional de la Crítica de España in 2022. Libro mediterráneo de los muertos (Pre-textos, 2023) won the Margarita Hierro.

pogacar, foto dora held.jpg

Nikola Madžirovs
Ziemeļmaķedonija

Dzejnieks, rakstnieks un tulkotājs Nikola Madžirovs dzimis Ziemeļmaķedonijas pilsētā Strumicā Balkānu karu bēgļu ģimenē. Viņa darbi tulkoti vairāk nekā 40 valodās.
Par 2007. gadā izdoto krājumu „Relocated Stone” autors saņēmis Starptautisko Huberta Burdas dzejas balvu un Maķedonijas augstāko dzejas apbalvojumu - brāļu Miladinovu balvu. Citu lauru klāstā ir arī Kembridžas universitātes koledžas Sju Džimo sudraba lapas balva Eiropas dzejas kategorijā.
Madžirova dzejai mūziku komponējuši amerikāņu komponisti Olivers Leiks, Maikls Līgs un Beka Stīvensa.
Tulkojis Luīzes Glikas, Jehudas Amiča, Vasko Popas, Georgija Gospodinova, Iļjas Kaminska, Vāclava Havela un citu autoru darbus.
Autors bijis starptautisku dzejas pasākumu dalībnieks Aiovas universitātes Starptautiskajā rakstniecības programmā ASV, kā arī piedalījies dzejas pasākumos Vācijā, Francijā, Itālijā un citviet.
Madžirovs ir Berlīnē bāzētā starptautiskā dzejas tīkla „Lyrikline” koordinators, 2023. gadā bijis Starptautiskās Grifina dzejas balvas žūrijas loceklis.

Nikola Madžirov
Macedonia

Nikola Madžirov (poet, essayist, translator) was born in 1973 in Strumica, in the family of war refugees from the Balkan Wars. His poems are translated into more than forty languages. For the book Relocated Stone (2007) was given the international Hubert Burda poetry award and the most prestigious Macedonian poetry award Miladinov Brothers at Struga Poetry Evenings.
Other recognitions include Studentski Zbor award for best poetry debut and Xu Zhimo Silver Leaf award for European poetry at King’s College, Cambridge in UK. American composer and collaborator of Björk and Lou Reed — Oliver Lake, the founder of “Snarky Puppy” — Michael League and Becca Stevens have composed music based on his poems.
He was granted several fellowships: International Writing Program (IWP) at University of Iowa; DAAD in Berlin; Marguerite Yourcenar in France; Civitella Ranieri in Italy; Yaddo and MacDowell in US. He is coordinator of the international poetry network Lyrikline, based in Berlin and has translated Louise Glück, Yehuda Amichai, Vasko Popa, Georgi Gospodinov, Ilya Kaminsky, Vaclav Havel and many others. He was member of the jury for the Griffin International Poetry Prize 2023.

Ming Di black & white.jpeg

Pjērs Venklērs
Francija

Pjērs Venklērs ir franču literāts, teju 10 gadus dzīvojis Āzijā – pabijis rakstniecības rezidencē Japānas pilsētā Kioto, vēlāk strādājis par filozofijas skolotāju Tokijā, Šanhajā un Singapūrā, mitinājies Londonā, bet šobrīd uzturas Šveicē.
Venklērs izdevis ap 20 grāmatu franču valodā, tostarp dzejas krājumus, daiļliteratūras darbus un literatūrkritikas izdevumus.
2013. gadā izdotais Venklēra dzejas krājums „Les Gestes impossibles” ieguvis Francijas akadēmijas balvu.
Viņa jaunāko krājumu „La Sauvagerie” veido 500 desmit rindiņu dzejoļi par ekoloģiskās katastrofas tematiku.
Līdztekus autors nodevies filozofiskām apcerēm par Tomasa Stērnsa Eliota un Džona Lorensa Ešberija darbiem, viņš atdzejojis uz franču valodu Dereka Volkota darbus un ķīniešu dzejas klasikas darbu „Shijing”.
Venklērs ir literatūras interneta žurnāla „Catastrophes” galvenais redaktors.
2022. gadā ieguvis prestižo Francijas mākslas un literatūras goda ordeni.

Pierre Vinclair
France

French writer Pierre Vinclair Lived in Asia for almost 10 years: first as a writer-in-residence in Kyoto, then as a philosophy teacher in Tokyo, Shanghai and Singapore. He then moved to London and now lives in Switzerland.
He has published over 20 books in French, including works of poetry, fiction, and literary criticism. Les Gestes impossibles (Flammarion, 2013) received an award from the French Academy (Académie française). His recent books include La Sauvagerie, 500 ten-line poems about our ecological disaster.
He has also wrote philosophical investigations into T. S. Eliot’ s The Waste Land (Terre inculte, 2018) and John Ashbery’s Self-portrait in a Convex Mirror (Autorpotrait de John Ashbery, 2021). He has translated into French Derek Walcott’s Morning, Paramin (2016) and the Chinese Shijing.
He is the Chief editor of Catastrophes, a free, online, monthly French poetry magazine. He was awarded Chevalier des Arts et des Lettres in 2022.

foto-MiriamReyes.jpeg

Ramins Mažars
Afganistāna

Dzejnieks un žurnālists Ramins Mažars dzimis Bāmijānā, Afganistānā, šobrīd dzīvo Francijas galvaspilsētā Parīzē.
Farsi valodā rakstošais autors tiek uzskatīts par vienu no redzamākajām personībām mūsdienu afgāņu dzejā. Savus darbus viņš lielākoties publicē dažādās saziņas vietnēs internetā – “Telegram”, “Instagram” un “Youtube”, kā arī aktīvi piedalās dzejas lasījumos.
Kopš islāma fundamentālistu grupas “Taleban” nākšanas pie varas 2021. gadā, Mažara darbi tika aizliegti un autors bija spiests meklēt patvērumu trimdā. Mažara dzeja izmantota vairāku plaši pazīstamu afgāņu mūsdienu mūzikas autoru darbos.
Mažara dzeju caurstrāvo dziļa empātija, darbu saturā pievēršoties kara traumām, upuru pārdzīvojumiem un paužot solidaritāti sieviešu protestiem Kabulā pret Afganistānas varas šobrīd īstenoto politiku.

Ramin Mazhar
Afganistan

Ramin Mazhar, born in 1995 in Bamyan, Afghanistan, currently resides in Paris. The Farsi-writing poet and journalist is considered an icon of the younger generation in Afghanistan.
He disseminates his poetry primarily through digital channels such as Telegram, Instagram, and YouTube, as well as through public readings.
Since the Taliban's resurgence in 2021, he has faced censorship in his homeland, prompting Mazhar to seek exile in France. Many of his poems have been set to music by Afghan musicians and composers like Ghawgha Taban and Hassan Azarmehr.
In his empathetic poetry, he addresses the wounds of war, gives a voice to the victims, and expresses solidarity with women in Kabul protesting against the new authorities.

monica aas foto.jpeg

Selahatins Jolgidens
Turcija

Selahatins Jolgidens ir turku dzejnieks, tulkotājs un redaktors. Viņa darbi tulkoti 17 pasaules valodās, tostarp angļu, vācu un itāļu valodās.
Autors ir daudzu dzejas balvu laureāts, kā arī literatūras izdevuma “Çevrimdışı İstanbul” redaktors un viens no Stambulas starptautiskā dzejas festivāla “Offline” rīkotājiem.

Selahattin Yolgiden
Turkey

Turkish poet, translator and editor. He was born in İstanbul. His poems have been translated into 17 languages including English, German and Italian.
He is the winner of many poetry awards and he is also a member of editorial board to Çevrimdışı İstanbul Literature Magazine and Offline İstanbul International Poetry Festival.

Karlström_Copyright  Otava, Arto Wiikari.jpeg

Katarīna Šultensa
Vācija

Katarīna Šultensa izdevusi četrus dzejoļu krājumus un ir vairāku eseju autore. Viņas piektā dzejas krājuma izdošana sagaidāma 2024. gadā.
Viņa atdzejojusi uz vācu valodu Alises Notlijas, Kestona Sazerlenda un Maaza Bin Bilala darbus.
Karjeras laikā autore saņēmusi vairākas ievērojamas dzejas balvas, kuru klāstā ir Bāzeles dzejas balva un “Leonses un Lenas balva”.

Katharina Schultens
Gremany
Katharina Schultens has published four volumes of poetry and several essays, a fifth volume of poetry is forthcoming from kookbooks in 2024.
She translated the works of poets like Alice Notley, Keston Sutherland or Maaz Bin Bilal into German. Among other awards, she was awarded the Basel Poetry and the Leonce and Lena Prize.

ST by Kristaps Kalns 2000x3000.jpeg

Šolē Volpē
ASV

Šolē Volpē ir irāņu izcelsmes amerikāņu dzejniece, dramaturģe un libretiste.

Viņas jaunāko krājumu “Abacus of Loss: A Memoir in Verse” izdevums “Colorado Review” atzinīgi novērtēja kā darbu, kas izaicina patriarhātu ar spēcīgām metaforām un vēstījumu.
Kopumā autore izdevusi 12 dzejoļu krājumus, atdzejas darbus un antoloģijas, kā arī rakstījusi tekstu oratorijai, vairākām lugām un starpžanru projektiem. Viņas jaunākais darbs libreta žanrā ir pilna apjoma opera, kuras mūziku rakstījušas sešas titulētas komponistes.
Autores iegūto atzinību klāstā ir “PEN/Heim” balva 2014. gada, balva “Midwest Book Award” 2013. gadā un Loisa Rota persiešu tulkojuma balva 2010. gadā. 2024. gadā Volpē darbojas Neištates Starptautiskās balvas žūrijā.
Volpē atdzejojusi 12. gadsimta sūfiju mistiķa Atāra un 20. gadsimta irāņu revolucionārās dzejnieces Forūgas Farohzādas darbus, tādejādi bagātinot persiešu literatūras pieejamību angļu valodā.
Autore dzīvojusi Irānā, Trinidadā un Lielbirtānijā, šobrīd atrodas rakstniecības rezidencē Kalifornijas universitātē Ērvinā, dzīvo gan Kalifornijā, gan Barselonā.

Sholeh Wolpé
USA

Sholeh Wolpé is an Iranian-American poet, playwright and librettist. Her most recent book , Abacus of Loss: A Memoir in Verse, was hailed by Colorado Review as a book that “examines the masks of patriarchy in powerful metaphor and narrative.”
Wolpé’s literary work number over 12 collections of poetry, translations, and anthologies, as well as an oratorio, several plays, and multi-genre productions. Her most recent commission as a librettist is a full-length opera for six award-winning female composers. Sholeh is the recipient of the 2014 PEN/Heim, 2013 Midwest Book Award, and 2010 Lois Roth Persian Translation prize and was recently a 2024 award judge for Neustadt International Prize.
Her translations of 12th century Sufi mystic poet, Attar, The Conference of the Birds , and 20th century Iranian rebel poet Forugh Farrokhzad, Sin: Selected Poems of Forugh Farrokhzad , have established Wolpé as a celebrated re-creator of Persian poetry into English.
Wolpé has lived in Iran, Trinidad, and the United Kingdom and is currently a writer-in-residence at the University of California, Irvine. She divides her time between Southern California and Barcelona.

ULRIKE ALMUT SANDIG credits Heike Bogenberger.jpeg

Susinukke Kosola
Somija

Daniils Kozlovs (Susinukke Kosola) ir krievu izcelsmes dzejnieks, mākslinieks, kurš darbojas literatūrā, apvienojot dažādus mākslas žanrus. Viņš izdevis četrus dzejas krājumus un radījis ievērojamu daudzumu 3D dzejas objektus.
Autors ir labi pamanāma personība somu dzejas vidē, plaši pazīstams kā dzejas performanču autors. Izdevniecības „Kolera” dibinātājs un literatūras kritikas portāla „Runografi” izveidotājs un redaktors.
Līdztekus strādā par radošās rakstniecības pasniedzēju Turku universitātē.

Susinukke Kosola
Finland
Daniil Kozlov (who uses the nom de plume Susinukke Kosola) is a Russian-born literary jack of all trades. He has written four collections of poetry and created a bunch of 3D-printed poetic objects.
Kozlov is also broadly active in Finnish poetry circles; he is known for his live poetry performances, for founding a small publishing house called Kolera, and for being the originator and editor-in-chief of online national poetry critique portal Runografi.
In addition to all these projects, Kozlov teaches creative writing at the University of Turku. He has also occasionally been paid for his work.

bottom of page